Skarga pauliańska

Skarga pauliańska – co to jest? Skarga pauliańska w pewnych wypadkach zapewnia wierzycielowi ochronę przed nieuczciwym postępowaniem dłużnika.

Odstępne

Odstępne to ustalona przez strony umowy kwota pieniężna, której zapłata umożliwia odstąpienie od umowy. Zarówno uprawnienie do odstąpienia od umowy za zapłatą...
Read More
Top