ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Wszystko co powinieneś wiedzieć Zanim podpiszesz umowę

umowa przedwstępna
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Umowa przedwstępna

Co to jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna, to umowa na podstawie której, strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości innej umowy, zwanej umową przyrzeczoną, umową

Czytaj dalej »
zadatek czy zaliczka
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Zadatek

Co to jest zadatek? Zadatek ? rozumiany jako określone postanowienie umowne ? jest bardzo popularną instytucją wykorzystywaną w różnego rodzaju umowach.

Czytaj dalej »
pokwitowanie
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Pokwitowanie

Czy dłużnik powinien domagać się od wierzyciela pokwitowania spełnienia świadczenia? Bardzo dużo czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem podejmuje się na wszelki wypadek.

Czytaj dalej »
zwłoka a opóźnienie
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Zwłoka a opóźnienie

Opóźnienie i zwłoka jako zwroty oznaczające niedochowanie przez dłużnika zastrzeżonego terminu, w którym miał wykonać obowiązek wynikający z umowy

Czytaj dalej »
strony a reprezentanci stron
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Strony umowy a reprezentanci stron

Wydaje się, że ustalenie tego kto jest stroną umowy nikomu nie powinno nastręczać żadnych trudności. Z doświadczenia wiem, że nie jest to jednak sprawa tak

Czytaj dalej »
nie wykonanie umowy
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Jakie są etapy dochodzenia praw z umów ?

Jest taki czas, w którym wszystkie rozmowy z kontrahentem zostały zerwane, terminy realizacji umowy (kilkakrotnie już przekładane) zostały przekroczone, wezwania do zapłaty wysłane. W końcu

Czytaj dalej »
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Po co mi umowa? Cześć II

We wpisie Po co mi umowa? Część I stwierdziłem, że często napisanie umowy stanowi przykrą konieczność, a strony znacznie większą wagą przywiązują do zasad współpracy wypracowanych

Czytaj dalej »
Zasady ogólne dotyczące umów
adwokat Iwo Klisz

Po co mi umowa? Część I

Otrzymując umowę do zaopiniowania, w szczególności do Klientów będących dużymi korporacjami, posiadającymi wewnętrzne procedury, zgodnie z którymi każda umowa musi być zatwierdzona przez prawnika, wielokrotnie

Czytaj dalej »