ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Jak oznaczyć w pozwie stronę pozwaną?"

jak oznaczyć stronę pozwaną

Oznaczenie strony pozwanej jest istotnym elementem każdego pozwu. W związku z tym, że w obrocie gospodarczym obok osób fizycznych występują różnego rodzaju inne podmioty (spółki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp.), w przypadku spraw gospodarczych prawidłowe oznaczenie strony pozwanej może nieraz sprawiać trudności.

Dlaczego prawidłowe oznaczenie strony pozwanej jest ważne?

W poście Jakie są etapy dochodzenia praw z umów pisałem o tym, że z reguły pierwszym krokiem w egzekucji jakichkolwiek roszczeń z umowy jest postępowanie sądowe, które w najlepszym wypadku trwa kilka miesięcy, a dopiero na dalszym etapie sprawa trafia do komornika. Komornik opiera się tylko i wyłącznie na treści tytułu wykonawczego (najczęściej wyroku lub nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). Z kolei tytuł wykonawczy jest wydany przeciwko temu dłużnikowi, którego wskazaliśmy w pozwie. Jeśli zatem źle określimy w pozwie nazwę dłużnika, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji.

Przykład:

Załóżmy, że pełna nazwa naszego dłużnika nazywa się MAX HOUSE ?POLSKA? ? WNĘTRZA I OGRODZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jednak w praktyce jest on potocznie określany po prostu MAX HOUSE (np. w materiałach promocyjnych, logo spółki zawiera tylko nazwę Max House itp). W takich wypadkach często nawet w umowach może występować nazwa MAX HOUSE. Szczególnie w tych umowach, które były spisywane ?na szybko? bez asysty prawników.

Trzeba mieć świadomość, że tam gdzie umowy były konsultowane z prawnikami (np. w umowie o założenie rachunku bankowego lub w akcie notarialnym, mocą którego spółka nabyła nieruchomość) wpisana jest prawidłowa nazwa dłużnika.

Jeśli zatem będziemy dysponować tytułem wykonawczym wydanym przeciwko MAX HOUSE sp. z o.o., to komornik nie zajmie rachunku bankowego, ani nieruchomości należących do MAX HOUSE ?POLSKA? ? WNĘTRZA I OGRODZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bo będzie uważał, że są to dwa różne podmioty. Zresztą ani bank, ani sąd wieczysto ? księgowy nie zgodzą się na takie zajęcie.

Etap, w którym zajmowany jest rachunek bankowy lub nieruchomości należące do dłużnika z reguły następuje co najmniej kilka miesięcy po złożeniu pozwu (o ile pozew nie zawierał wniosku o zabezpieczenie). Jeśli dopiero wtedy zorientujemy się, że źle oznaczyliśmy dłużnika, okaże się musimy całą procedurę powtarzać od początku.

Oznacza to stratę dużej ilości czasu (w którym dłużnik ma możliwość ucieczki z majątkiem) jak również stratę pieniędzy. Należy przypomnieć, że założenie sprawy sądowej wiąże się z koniecznością dokonania opłaty od pozwu. Odzyskanie opłaty, którą wpłaciliśmy na sprawę przeciwko źle oznaczonemu dłużnikowi może okazać się problematyczne.

W jaki sposób prawidłowo oznaczyć stronę pozwaną?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są wpisywane do odpowiednich rejestrów. W przypadku osób prawnych i spółek mowa tu o KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) , a osoby fizyczne wpisywane są do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Dostęp przez Internet do tych do danych znajdujących się w KRS i CEIDG jest bezpłatny. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę (dla CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx i dla KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t ).

W pozwie należy oznaczyć stronę pozwaną dokładnie tak samo, jak jest ona oznaczona we właściwym rejestrze. Należy zwracać uwagę na kolejność wyrazów w nazwie, a także wszystkie znaki jak np., cudzysłów, myślnik, średnik itp.

Mi osobiście zdarzył się przypadek, że Sąd Gospodarczy w Warszawie KRS odmówił wpisu do rejestru reprezentowanej przeze mnie spółki ze względu na to, że jej nazwa wg. statutu spółki była w cudzysłowie, a ja we wniosku, wpisałem nazwę bez cudzysłowu. Zasady dotyczące oznaczenia podmiotu we wniosku do KRS i w pozwie są takie same, więc może tak być, że brak cudzysłowu w pozwie będzie istotnym utrudnieniem w prowadzeniu skutecznej windykacji.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: