jak oznaczyć stronę pozwaną

Jak oznaczyć w pozwie stronę pozwaną?

Oznaczenie strony pozwanej jest istotnym elementem każdego pozwu. W związku z tym, że w obrocie gospodarczym obok osób fizycznych występują różnego rodzaju inne podmioty (spółki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp.), w przypadku spraw gospodarczych prawidłowe oznaczenie strony pozwanej może nieraz sprawiać trudności.

Dlaczego prawidłowe oznaczenie strony pozwanej jest ważne?

W poście Jakie są etapy dochodzenia praw z umów pisałem o tym, że z reguły pierwszym krokiem w egzekucji jakichkolwiek roszczeń z umowy jest postępowanie sądowe, które w najlepszym wypadku trwa kilka miesięcy, a dopiero na dalszym etapie sprawa trafia do komornika. Komornik opiera się tylko i wyłącznie na treści tytułu wykonawczego (najczęściej wyroku lub nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). Z kolei tytuł wykonawczy jest wydany przeciwko temu dłużnikowi, którego wskazaliśmy w pozwie. Jeśli zatem źle określimy w pozwie nazwę dłużnika, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji.

Przykład:

Załóżmy, że pełna nazwa naszego dłużnika nazywa się MAX HOUSE „POLSKA” – WNĘTRZA I OGRODZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jednak w praktyce jest on potocznie określany po prostu MAX HOUSE (np. w materiałach promocyjnych, logo spółki zawiera tylko nazwę Max House itp). W takich wypadkach często nawet w umowach może występować nazwa MAX HOUSE. Szczególnie w tych umowach, które były spisywane „na szybko” bez asysty prawników.

Trzeba mieć świadomość, że tam gdzie umowy były konsultowane z prawnikami (np. w umowie o założenie rachunku bankowego lub w akcie notarialnym, mocą którego spółka nabyła nieruchomość) wpisana jest prawidłowa nazwa dłużnika.

Jeśli zatem będziemy dysponować tytułem wykonawczym wydanym przeciwko MAX HOUSE sp. z o.o., to komornik nie zajmie rachunku bankowego, ani nieruchomości należących do MAX HOUSE „POLSKA” – WNĘTRZA I OGRODZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bo będzie uważał, że są to dwa różne podmioty. Zresztą ani bank, ani sąd wieczysto – księgowy nie zgodzą się na takie zajęcie.

Etap, w którym zajmowany jest rachunek bankowy lub nieruchomości należące do dłużnika z reguły następuje co najmniej kilka miesięcy po złożeniu pozwu (o ile pozew nie zawierał wniosku o zabezpieczenie). Jeśli dopiero wtedy zorientujemy się, że źle oznaczyliśmy dłużnika, okaże się musimy całą procedurę powtarzać od początku.

Oznacza to stratę dużej ilości czasu (w którym dłużnik ma możliwość ucieczki z majątkiem) jak również stratę pieniędzy. Należy przypomnieć, że założenie sprawy sądowej wiąże się z koniecznością dokonania opłaty od pozwu. Odzyskanie opłaty, którą wpłaciliśmy na sprawę przeciwko źle oznaczonemu dłużnikowi może okazać się problematyczne.

W jaki sposób prawidłowo oznaczyć stronę pozwaną?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są wpisywane do odpowiednich rejestrów. W przypadku osób prawnych i spółek mowa tu o KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) , a osoby fizyczne wpisywane są do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Dostęp przez Internet do tych do danych znajdujących się w KRS i CEIDG jest bezpłatny. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę (dla CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx i dla KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t ).

W pozwie należy oznaczyć stronę pozwaną dokładnie tak samo, jak jest ona oznaczona we właściwym rejestrze. Należy zwracać uwagę na kolejność wyrazów w nazwie, a także wszystkie znaki jak np., cudzysłów, myślnik, średnik itp.

Mi osobiście zdarzył się przypadek, że Sąd Gospodarczy w Warszawie KRS odmówił wpisu do rejestru reprezentowanej przeze mnie spółki ze względu na to, że jej nazwa wg. statutu spółki była w cudzysłowie, a ja we wniosku, wpisałem nazwę bez cudzysłowu. Zasady dotyczące oznaczenia podmiotu we wniosku do KRS i w pozwie są takie same, więc może tak być, że brak cudzysłowu w pozwie będzie istotnym utrudnieniem w prowadzeniu skutecznej windykacji.

 

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Zostaw komentarz

Top