Odrzucenie pozwu

Odrzucenie pozwu

Co oznacza odrzucenie pozwu?

Wniosłeś pozew i obawiasz się jego odrzucenia? Otrzymałeś z sądu postanowienie o odrzuceniu pozwu? A może twoim zdaniem sąd powinien odrzucić pozew wniesiony przez twojego przeciwnika? Czy też zastanawiasz się jaka jest różnica między odrzuceniem pozwu a oddaleniem powództwa? Z artykułu dowiesz się:

 • Kiedy sąd może odrzucić pozew,
 • Jakie kroki można podjąć, gdy sąd odrzuci pozew albo odmówił odrzucenia,
 • Czym odrzucenie pozwu różni się od oddalenia powództwa.

 1. Przyczyny odrzucenia pozwu

 Sąd odrzuci pozew, jeżeli:

 • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna – przykładowo, jeżeli w danej sprawie właściwy byłby sąd administracyjny, organ administracji albo sąd polubowny,
 • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona – chodzi tu o tzw. zawisłość sporu – w pierwszym przypadku albo powagę rzeczy osądzonej – w drugim. W celu wykluczenia sytuacji, że w jednej i tej samej sprawie zapadnie kilka wyroków, wytoczenie ponownie sprawy o to samo skutkować będzie odrzuceniem pozwu,
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie – zdolność sądowa oznacza możliwość brania udziału w postępowaniu sądowym, zdolności sądowej nie ma np. spółka cywilna (mają ją jej wspólnicy). Zdolność procesowa natomiast, to możliwość samodzielnego uczestnictwa w sprawie (wnoszenia pozwu, środków odwoławczych, itp.), nie mają jej np. osoby niepełnoletnie, w których imieniu musi działać ich opiekun prawny.

Przy czym, zachodzą dwie sytuacje szczególne, mianowicie:

 • z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego – co oznacza, że sąd najpierw wezwie ciebie do usunięcia tej przeszkody, a pozew odrzuci dopiero, gdy tego nie uczynisz w wyznaczonym terminie,
 • sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe.
 1. Środki obrony prawnej przed odrzuceniem pozwu

Od odrzucenia pozwu nie przysługuje apelacja. Możesz jednakże wnieść zażalenie do sądu II instancji na postanowienie w tym zakresie. Na wniesienie zażalenia masz tydzień od dnia doręczenia tobie postanowienia o odrzuceniu pozwu.

Jeżeli zaś w odpowiedzi na pozew wniosłeś o odrzucenie pozwu a sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy jego odrzucenia, również przysługuje tobie zażalenie do sądu II instancji na to postanowienie.

 1. Odrzucenie a oddalenie pozwu

Jak zapewne zauważyłeś, odrzucenie pozwu nie jest związane z merytorycznym rozpoznaniem przez sąd twoich żądań zawartych w pozwie i następuje, gdy ziści się jedna ze wskazanych w punkcie 1 przesłanek odrzucenia. Nie dochodzi zatem do oceny zasadności twoich roszczeń, a co za tym idzie kolejny wniesiony przez ciebie pozew – w tym samym zakresie – nie będzie naruszał zasady powagi rzeczy osądzonej. Sąd będzie mógł rozpoznać sprawę, jeżeli w tym drugim przypadku nie wystąpi żadna z przesłanek do odrzucenia pozwu.

Oddalenie powództwa zachodzi natomiast wtedy, gdy sąd – po rozpoznaniu sprawy – wydaje wyrok. Sąd może przy tym oddalić powództwo w całości albo w części. Od wyroku wydanego w przedmiocie oddalenia powództwa możesz wnieść apelację do sądu II instancji. Inaczej aniżeli przy odrzuceniu pozwu, nie jest możliwe skuteczne ponowne wniesienie pozwu w tym samym zakresie i przeciwko tej samej osobie. Pozew taki zostałby odrzucony z uwagi na powagę rzeczy osądzonej.

Pozdrawiamy
Zespół Prawa Kontraktów Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla nas bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top