ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odstępne"

Odstępne

Odstępne to ustalona przez strony umowy kwota pieniężna, której zapłata umożliwia odstąpienie od umowy. Zarówno uprawnienie do odstąpienia od umowy za zapłatą odpowiedniej sumy jak i jej wysokość powinny być wskazane w umowie stron.

Na przykład:

Zamawiający w terminie 3 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy może od niej odstąpić za zapłatą odstępnego w wysokości 5000, 00 PLN (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Odstępne ma stanowić pewnego rodzaju zadośćuczynienie na rzecz drugiej strony za to, że umowa nie została zrealizowana bez jej winy. Nie oznacza to jednak, że strony nie mogą uzależnić odstępnego od pewnych warunków np. zwłoki czy opóźnienia drugiej strony z realizacją umowy.

Odstąpienie od umowy za zapłatą odstępnego prowadzi do identycznych skutków jak odstąpienie od umowy na innych podstawach (tj. na mocy umownego lub ustawowego prawa do odstąpienia od umowy). Umowa, od której jedna ze stron odstąpiła uważana jest za niezawartą, a wszystko co strony już sobie świadczyły, powinno zostać zwrócone, a jeśli to niemożliwe, odpowiednio rozliczone.

Odstępne ? w przeciwieństwie do np. zadatku – może być wyrażone tylko w pieniądzu. Uprawnienie od odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego może być w umowie zastrzeżone na rzecz jednej lub obu stron.

Odstąpienia od umowy na podstawie odpowiedniego postanowienia umownego przewidującego odstępne dokonuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia. Nie w każdym przypadku wymagana jest jakaś szczególna forma tego oświadczenia, ale warto ? dla uniknięcia w przyszłości wątpliwości ? złożyć je formie pisemnej.

Bardzo istotne jest to, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone po wypłacie sumy odstępnego, a najpóźniej w chwili jej zapłaty. Jeśli oświadczenie zostanie złożone przed zapłatą umówionej sumy, to nie wywoła żadnych skutków. W takiej sytuacji należy ? już po dokonaniu zapłaty ? ponownie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: