Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego ma ten skutek, że najemca nie ma obowiązku dalszego uiszczania czynszu, zaś wynajmujący nie jest zobowiązany do dalszego udostępniania lokalu najemcy.

Może się jednak zdarzyć – i zdarza się dosyć często – że najemca nie zwraca lokalu wynajmującemu i nadal z niego korzysta pomimo wygaśnięcia umowy najmu.

Wynajmujący dysponuje środkami prawnymi, którymi może zmusić najemcę do opuszczenia lokalu (powództwo windykacyjne tj. o wydanie lokalu) jednak posłużenie się tymi środkami zajmuje pewną ilość czasu. Odzyskanie od najemcy lokalu po upływie kilku miesięcy od dnia rozwiązania umowy najmu wiąże się dla wynajmującego z wymiernymi stratami finansowymi. Przez te kilka miesięcy wynajmujący mógłby przecież wynająć lokal komuś innemu i uzyskać z tego tytułu czynsz. Tymczasem – za sprawą nielojalnego zachowania najemcy – wierzyciel był tej możliwości pozbawiony. W takim wypadku wynajmujący może wystąpić z powództwem o odszkodowanie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wysokość odszkodowania, jakiego może dochodzić wynajmujący z reguły oscyluje w około wartości czynszu uiszczanego przed rozwiązaniem umowy. Wynajmujący musi jednak udowodnić, że miałby możliwość wynajęcia lokalu.

Wierzyciel może jednak polepszyć swoją sytuację zastrzegając w umowie najmu karę umowną na wypadek nie przekazania przez najemcę lokalu w terminie i jego dalszą bezprawna eksploatację. Zwykle kary umowne ustalane są nawet do wysokości trzykrotności czynszu najmu, co jest z pewnością korzyścią dla wynajmującego. Warto także wskazać, że w takim wypadku wierzyciel jest zwolniony z wykazywania, że mógłby wynająć lokal, kiedy najemca z niego bezprawnie korzystał.

Ciekawe jest także to, że dotychczas jeśli wynajmujący podejmował wszystkie prawne środki celem odzyskania lokalu od najemcy, który bezprawnie odmawiał jego wydania, kwota odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nie była opodatkowana podatkiem VAT.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Kontraktów Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

3 Odpowiedź

  1. JerzyKantor

    Co jeśli najemca po wygaśnięciu umowy najmu wpłaca oprócz zwiększonego czynszu ,również ratę długu.Wynajmujący raczej neutralnie podchodzi,czu grozi mu eksmisja ?.

    1. Po wygaśnięciu umowy zawsze grozi eksmisja. Jednak jeśli najemca płaci po wygaśnięciu umowy i nadal mieszka, a wynajmujący akceptuje ten stan rzeczy, to można przyjąć, że strony zawarły kolejną umowę najmu przez czynności dorozumiane.

  2. Jacek

    Panie Mecenasie, mam ciekawy i jeszcze nie rozwiązany przypadek. Umowa na czas określony została wypowiedziana przez wynajmującego z powodu kilkumiesięcznych zaległości w regulowaniu płatności wynikających z umowy. Zarządca masy sanacyjnej Najemcy zaakceptował wypowiedzenie, dwa miesiące po terminie rozwiązania umowy wstrzymał działalność w lokalu lecz nie doprowadził do jego opróżnienia, tłumacząc że ruchomości są objęte zastawem rejestrowym na rzecz Banku, wierzyciela najemcy. Zarządca masy sanacyjnej proponuje nam opróżnienie lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, czyli mielibyśmy sfinansować inwentaryzację, transport, zabezpieczenie i magazynowanie ruchomości znajdujących się w lokalu do czasu odebrania ich przez Bank. Od rozwiązania umowy minęło już pięć miesięcy, czy możemy żądać od Zarządcy masy sanacyjnej lub od banku odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę w tej sprawie.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top