ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego"

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego ma ten skutek, że najemca nie ma obowiązku dalszego uiszczania czynszu, zaś wynajmujący nie jest zobowiązany do dalszego udostępniania lokalu najemcy.

Może się jednak zdarzyć – i zdarza się dosyć często – że najemca nie zwraca lokalu wynajmującemu i nadal z niego korzysta pomimo wygaśnięcia umowy najmu.

Wynajmujący dysponuje środkami prawnymi, którymi może zmusić najemcę do opuszczenia lokalu (powództwo windykacyjne tj. o wydanie lokalu) jednak posłużenie się tymi środkami zajmuje pewną ilość czasu. Odzyskanie od najemcy lokalu po upływie kilku miesięcy od dnia rozwiązania umowy najmu wiąże się dla wynajmującego z wymiernymi stratami finansowymi. Przez te kilka miesięcy wynajmujący mógłby przecież wynająć lokal komuś innemu i uzyskać z tego tytułu czynsz. Tymczasem – za sprawą nielojalnego zachowania najemcy – wierzyciel był tej możliwości pozbawiony. W takim wypadku wynajmujący może wystąpić z powództwem o odszkodowanie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wysokość odszkodowania, jakiego może dochodzić wynajmujący z reguły oscyluje w około wartości czynszu uiszczanego przed rozwiązaniem umowy. Wynajmujący musi jednak udowodnić, że miałby możliwość wynajęcia lokalu.

Wierzyciel może jednak polepszyć swoją sytuację zastrzegając w umowie najmu karę umowną na wypadek nie przekazania przez najemcę lokalu w terminie i jego dalszą bezprawna eksploatację. Zwykle kary umowne ustalane są nawet do wysokości trzykrotności czynszu najmu, co jest z pewnością korzyścią dla wynajmującego. Warto także wskazać, że w takim wypadku wierzyciel jest zwolniony z wykazywania, że mógłby wynająć lokal, kiedy najemca z niego bezprawnie korzystał.

Ciekawe jest także to, że dotychczas jeśli wynajmujący podejmował wszystkie prawne środki celem odzyskania lokalu od najemcy, który bezprawnie odmawiał jego wydania, kwota odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nie była opodatkowana podatkiem VAT.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: