ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Podnajem lokalu użytkowego"

podnajem lokalu użytkowego

Podnajem lokalu użytkowego

Z podnajmem lokalu użytkowego mamy do czynienia, gdy najemca, który korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu, udostępnia go osobie trzeciej w zamian za zapłatę czynszu na swoją rzecz. Zwykle odbywa się to na podstawie odrębnej umowy o podnajem zawartej przez najemcę z osobą trzecią.

Zgoda wynajmującego na podnajem

Sytuacja, w której najemca oddaje lokal w podnajem nie jest to komfortowa dla wynajmującego. Wynajmujący zawierając umowę najmu zaufał przecież najemcy i powierzył właśnie jemu lokal. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, w których zawarcie umowy podnajmu będzie korzystne także dla wynajmującego.

Z tych względów kodeks cywilny chroniąc interesy wynajmującego przewiduje zasadę, zgodnie z którą najemca nie może oddać lokalu w podnajem, chyba że wynajmujący wyrazi na to zgodę. Zgoda może zostać wyrażona bezpośrednio w umowie najmu lokalu użytkowego lub w drodze osobnego oświadczenia wynajmującego. Udzielona zgoda może mówić ogólnie o podnajmie lub też wskazywać dokładnie określony podmiot, jako podnajemcę.

Jeśli najemca planuje oddanie całości lub choćby części pomieszczenia powinien zapewnić sobie już w umowie zgodę wynajmującego na oddanie lokalu użytkowego w podnajem.

Oddanie lokalu użytkowego w podnajem bez wymaganej zgody jest podstawą natychmiastowego rozwiązania umowy najmu przez wynajmującego z winy najemcy.

Umowa najmu, a umowa podnajmu

Umowa najmu i podnajmu mogą różnić się od siebie treścią. W szczególności może to dotyczyć np. wysokości czynszu. Najemca powinien jednak móc zagwarantować podnajemcy używanie najętego lokalu w sposób wskazany w umowie podnajmu, zatem dobrze jeśli zawarta umowa najmu pozwoli mu zrealizować te obowiązki.

Kwestią, która wymaga omówienia, jest sytuacja, w której umowa najmu przewiduje inne warunki zakończenia, niż umowa podnajmu. W szczególności jeśli umowa najmu miałaby ulec rozwiązaniu wcześniej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi inna reguła z kodeksu cywilnego, zgodnie z którą umowa podnajmu rozwiązuje się najpóźniej w chwili rozwiązania właściwej umowy najmu. Jeśli umowa podnajmu trwałaby dłużej, podnajemca może żądać od najemcy zapłaty odszkodowania za to, że umowa podnajmu uległa rozwiązaniu szybciej, niż wynikało to z jej treści.

W razie oddania lokalu w podnajem zarówno najemca jak i osoba trzecia są wspólnie odpowiedzialni wobec wynajmującego za to, żeby lokal używany był zgodnie z umową najmu i jego przeznaczeniem.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: