podniesienie Podwyższenie czynszu najmu lokalu usługowego

Podwyższenie czynszu najmu lokalu usługowego

Wysokość czynszu, obok powierzchni i lokalizacji jest jednym z decydujących czynników mających wpływ na zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu. Jest ona również przedmiotowo istotnym elementem umowy najmu, co oznacza, że bez ustalenia wysokości czynszu, nie dochodzi do zawarcia umowy najmu. Często jednak strony poprzestają jedynie na określeniu w treści umowy wysokości aktualnego czynszu i nie wprowadzają żadnych zasad, dotyczących jego modyfikację.

Zagrożenie dla najemcy

W kodeksie cywilnym znajduje się przepis dotyczący zasad zmiany wysokości czynszu, który generuje spore niebezpieczeństwo dla najemcy. Chodzi o art. 685(1) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Powyższy przepis nie wprowadza jakichkolwiek reguł ograniczających wysokość, o którą czynsz może zostać podwyższony. Jedynym warunkiem jest to, żeby wynajmujący złożył najemcy stosowne oświadczenie o podwyżce na miesiąc na przód. Najemca nie jest zatem w żaden sposób zabezpieczony przed pełną dowolnością wynajmującego, w szczególności podwyżka czynszu nie jest uzależniona od zgody najemcy.

Najemca może kwestionować w sądzie zasadność podwyżki, ale tylko w oparciu o zarzut sprzeczności decyzji wynajmującego z zasadami współżycia społecznego. Skuteczność tego typu zarzutów jest bardzo mała, a nawet znikoma.

Powyższy przepis dotyczy w tym samym stopniu umów najmu zawartych na czas oznaczony i nieoznaczony. Zatem w wypadku umowy zawartej na okres zamknięty może być tak, że wynajmujący będzie stale podwyższał czynsz, zaś najemca nie będzie nawet w stanie zrezygnować z dalszej kontynuacji umowy (co w przypadku umowy na czas oznaczony musi być uregulowane w umowie najmu).

Warto też zauważyć, że często wysokość należnej od najemcy kaucji jest zrelatywizowana do wysokości czynszu. Podwyżka czynszu może wówczas powodować konieczność odpowiedniego uzupełnienia kaucji, co w wypadku dużej podwyżki może powodować niebagatelne koszta.

Zasady wprowadzone przez przepis art. 685 (1) k.c. mogą zostać zmodyfikowane wolą stron umowy. Zupełnie nieprzewidywalne następstwa działania tego przepisu sprawiają, że bardzo często w profesjonalnie sporządzonych umowach strony całkowicie rezygnują ze stosowania tego przepisu i uzależniają waloryzację czynszu od innych czynników – np. stopy inflacji lub wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Kontraktów Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top