ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Wszystko co powinieneś wiedzieć Zanim podpiszesz umowę

"Prawomocność wyroku"

prawomocność wyroku

Co to jest prawomocny wyrok?

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to znaczy, że wyrok jest prawomocny
  • Kiedy sąd stwierdza prawomocność wyroku
  • Do czego Ci prawomocny wyrok w sprawie o zapłatę należności.

Termin prawomocności wyroku pojawia się bardzo często zarówno w języku formalnym, jak i potocznym. Oznacza on orzeczenie, od którego nie przysługuje zwykły środek odwoławczy.

Jeżeli zatem dysponujesz wyrokiem sądu I instancji, od którego nie wniesiono apelacji, po upływie terminu do jej wniesienia wyrok taki stanie się prawomocny. Jeżeli zaś pozwany wniósłby apelację, wyrokiem prawomocnym będzie dopiero wyrok sądu II instancji. Przy czym, jeżeli sąd oddali nim apelację, prawomocny stanie się także wyrok sądu I instancji.

Zapamiętaj: wyrok jest prawomocny wtedy, kiedy sprawa przed sądem jest ostatecznie zakończona.

Na prawomocność orzeczenia nie ma wpływu możliwość wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia, którymi są np. skarga kasacyjna, skarga nadzwyczajna, czy też skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Do czego mi prawomocny wyrok?

To proste. Dopiero na podstawie prawomocnego wyroku możesz uruchomić komornika, który wyegzekwuje Twoją należność od dłużnika. Jednak zanim to zrobisz czeka Cię jeszcze jeden krok, ale o tym opowiem Ci w innym wpisie.

Przeczytaj dalej: Klauzula wykonalności

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: