Przedawnienie roszczeń z umowy najmu lokalu użytkowego

Przedawnienie roszczeń z umowy najmu lokalu użytkowego

Przedawnienie roszczenia oznacza, że dłużnik podnosząc zarzut przedawnienia może uchylić się od zaspokojenia wierzyciela. Roszczenia przedawniają się po upływie określonego terminu.

W przypadku umowy najmu lokalu użytkowego ogólnym terminem przedawnienia będzie termin trzyletni – jeśli chodzi o świadczenia okresowe, czyli np. o roszczenie dotyczące zapłaty czynszu najmu lub termin dziesięcioletni jeśli chodzi o inne – niewymienione poniżej – roszczenia.

Należy jednak wskazać, że roszczenia strony będącej przedsiębiorcą – jeśli umowa najmu została zawarta w związku z działalnością gospodarczą – przedawniają się po trzech latach od dnia wymagalności. Akurat w przypadku umowy najmu lokalu użytkowego, z reguły obie strony są przedsiębiorcami i zawierają umowę w związku z działalnością gospodarczą.

Specyficzny roczny termin przedawnienia dotyczy dwóch rodzajów roszczeń:

– roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy,

– roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu.

Początek biegu rocznego terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą zwrotu lokalu. Za tę chwilę należy uznać moment, w którym wynajmujący powziął wiedzę o tym, że najemca opuścił lokal i jest on już dla niego dostępny.

Uznaje się, że w przypadku gdy płatność najemcy za dostarczone do lokalu media odbywa się na podstawie refaktury wystawionej przez wynajmującego, za właściwy termin przedawnienia należy uznać okres 2 lat. Jest to termin przedawnienia roszczeń z tytułu profesjonalnej sprzedaży. Dostarczanie do lokalu mediów następuje właśnie na podstawie umowy sprzedaży.

Należy także przypomnieć, że terminów przedawnienia nie można zmieniać mocą umowy stron.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Kontraktów Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

2 Odpowiedź

  1. Marta

    Panie Mecenasie z jakiego art. wynika 2 letni termin przedawnienia w przypadku gdy płatność najemcy za dostarczone do lokalu media odbywa się na podstawie refaktury wystawionej przez wynajmującego ?
    Proszę o odpowiedź

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top