ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Przedawnienie roszczeń z umowy najmu lokalu użytkowego"

Przedawnienie roszczeń z umowy najmu lokalu użytkowego

Przedawnienie roszczenia oznacza, że dłużnik podnosząc zarzut przedawnienia może uchylić się od zaspokojenia wierzyciela. Roszczenia przedawniają się po upływie określonego terminu.

W przypadku umowy najmu lokalu użytkowego ogólnym terminem przedawnienia będzie termin trzyletni – jeśli chodzi o świadczenia okresowe, czyli np. o roszczenie dotyczące zapłaty czynszu najmu lub termin dziesięcioletni jeśli chodzi o inne – niewymienione poniżej – roszczenia.

Należy jednak wskazać, że roszczenia strony będącej przedsiębiorcą – jeśli umowa najmu została zawarta w związku z działalnością gospodarczą – przedawniają się po trzech latach od dnia wymagalności. Akurat w przypadku umowy najmu lokalu użytkowego, z reguły obie strony są przedsiębiorcami i zawierają umowę w związku z działalnością gospodarczą.

Specyficzny roczny termin przedawnienia dotyczy dwóch rodzajów roszczeń:

– roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy,

– roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu.

Początek biegu rocznego terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą zwrotu lokalu. Za tę chwilę należy uznać moment, w którym wynajmujący powziął wiedzę o tym, że najemca opuścił lokal i jest on już dla niego dostępny.

Uznaje się, że w przypadku gdy płatność najemcy za dostarczone do lokalu media odbywa się na podstawie refaktury wystawionej przez wynajmującego, za właściwy termin przedawnienia należy uznać okres 2 lat. Jest to termin przedawnienia roszczeń z tytułu profesjonalnej sprzedaży. Dostarczanie do lokalu mediów następuje właśnie na podstawie umowy sprzedaży.

Należy także przypomnieć, że terminów przedawnienia nie można zmieniać mocą umowy stron.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: