ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego bez wypowiedzenia"

rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkania

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego bez wypowiedzenia polega na tym, że umowa kończy się w chwili, kiedy oświadczenie o rozwiązaniu umowy jednej ze stron dotrze do drugiej strony. Tak szybki sposób rozwiązania umowy został zarezerwowany dla przypadków, w których jedna ze stron rażąco narusza warunki umowy najmu.

Strony w umowie najmu lokalu użytkowego mogą same przewidzieć okoliczności, które będą przyznawać jednej lub obu stronom możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy najmu.

Typowymi przypadkami, które warto uregulować w umowie jest możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, w przypadku gdy najemca oddaje go w podnajem lub udostępnia osobie trzeciej w inny sposób bez zgody wynajmującego lub czyni w lokalu zmiany bez zgody najemcy

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu lokalu w następujących przypadkach:

  1. Gdy najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym;
  2. Gdy najemca używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy zaniedbuje lokal do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie;
  3. Jeśli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący uprzedził najemcę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Najemca może rozwiązać umowę najmu bez okresu wypowiedzenia w przypadku gdy

  1. w chwili wydania najemcy lokal miał wady, które uniemożliwiały przewidziane w umowie używanie lokalu, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą;
  2. wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy albo osób u niego zatrudnionych.

Powyżej wskazane okoliczności umożliwiają natychmiastowe rozwiązanie zarówno umowny najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: