Odstępne

Odstępne to ustalona przez strony umowy kwota pieniężna, której zapłata umożliwia odstąpienie od umowy. Zarówno uprawnienie do odstąpienia od umowy za zapłatą...
Read More

Zwłoka dłużnika

Zwłoka dłużnika oznacza sytuację, w której dłużnik nie spełnia swojego świadczenia we właściwym terminie (tj. nie zachowuje się zgodnie z zawartą umową)...
Read More

Umowa przedwstępna

Co to jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna, to umowa na podstawie której, strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości innej umowy, zwanej...
Read More
Top