ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odrzucenie pozwu"

Odrzucenie pozwu

Co oznacza odrzucenie pozwu?

Wniosłeś pozew i obawiasz się jego odrzucenia? Otrzymałeś z sądu postanowienie o odrzuceniu pozwu? A może twoim zdaniem sąd powinien odrzucić pozew wniesiony przez twojego przeciwnika? Czy też zastanawiasz się jaka jest różnica między odrzuceniem pozwu a oddaleniem powództwa? Z artykułu dowiesz się:

 • Kiedy sąd może odrzucić pozew,
 • Jakie kroki można podjąć, gdy sąd odrzuci pozew albo odmówił odrzucenia,
 • Czym odrzucenie pozwu różni się od oddalenia powództwa.

 1. Przyczyny odrzucenia pozwu

 Sąd odrzuci pozew, jeżeli:

 • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna ? przykładowo, jeżeli w danej sprawie właściwy byłby sąd administracyjny, organ administracji albo sąd polubowny,
 • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona ? chodzi tu o tzw. zawisłość sporu ? w pierwszym przypadku albo powagę rzeczy osądzonej ? w drugim. W celu wykluczenia sytuacji, że w jednej i tej samej sprawie zapadnie kilka wyroków, wytoczenie ponownie sprawy o to samo skutkować będzie odrzuceniem pozwu,
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie ? zdolność sądowa oznacza możliwość brania udziału w postępowaniu sądowym, zdolności sądowej nie ma np. spółka cywilna (mają ją jej wspólnicy). Zdolność procesowa natomiast, to możliwość samodzielnego uczestnictwa w sprawie (wnoszenia pozwu, środków odwoławczych, itp.), nie mają jej np. osoby niepełnoletnie, w których imieniu musi działać ich opiekun prawny.

Przy czym, zachodzą dwie sytuacje szczególne, mianowicie:

 • z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego ? co oznacza, że sąd najpierw wezwie ciebie do usunięcia tej przeszkody, a pozew odrzuci dopiero, gdy tego nie uczynisz w wyznaczonym terminie,
 • sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe.
 1. Środki obrony prawnej przed odrzuceniem pozwu

Od odrzucenia pozwu nie przysługuje apelacja. Możesz jednakże wnieść zażalenie do sądu II instancji na postanowienie w tym zakresie. Na wniesienie zażalenia masz tydzień od dnia doręczenia tobie postanowienia o odrzuceniu pozwu.

Jeżeli zaś w odpowiedzi na pozew wniosłeś o odrzucenie pozwu a sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy jego odrzucenia, również przysługuje tobie zażalenie do sądu II instancji na to postanowienie.

 1. Odrzucenie a oddalenie pozwu

Jak zapewne zauważyłeś, odrzucenie pozwu nie jest związane z merytorycznym rozpoznaniem przez sąd twoich żądań zawartych w pozwie i następuje, gdy ziści się jedna ze wskazanych w punkcie 1 przesłanek odrzucenia. Nie dochodzi zatem do oceny zasadności twoich roszczeń, a co za tym idzie kolejny wniesiony przez ciebie pozew ? w tym samym zakresie ? nie będzie naruszał zasady powagi rzeczy osądzonej. Sąd będzie mógł rozpoznać sprawę, jeżeli w tym drugim przypadku nie wystąpi żadna z przesłanek do odrzucenia pozwu.

Oddalenie powództwa zachodzi natomiast wtedy, gdy sąd ? po rozpoznaniu sprawy ? wydaje wyrok. Sąd może przy tym oddalić powództwo w całości albo w części. Od wyroku wydanego w przedmiocie oddalenia powództwa możesz wnieść apelację do sądu II instancji. Inaczej aniżeli przy odrzuceniu pozwu, nie jest możliwe skuteczne ponowne wniesienie pozwu w tym samym zakresie i przeciwko tej samej osobie. Pozew taki zostałby odrzucony z uwagi na powagę rzeczy osądzonej.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: