ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odstąpienie od umowy ze względu na zwłokę dłużnika – część 1"

Odstąpienie od umowy ze względu na zwłokę dłużnika

Zwłoka dłużnika jako powód do odstąpienia od umowy

Kilkakrotnie już tłumaczyłem na czym polega zwłoka dłużnika. Zainteresowanych odsyłam do wpisów: Zwłoka a opóźnienie, Opóźnienie dłużnika, Zwłoka dłużnika.

Sygnalizowałem również, że zwłoka dłużnika może stać się podstawą do całkowitego unicestwienia umowy. W dzisiejszym wpisie postaram się nieco rozwinąć tę myśl.

W sytuacji, kiedy dłużnik spóźnia się z terminową realizacją świadczenia, wierzyciel jest w bardzo niekomfortowej sytuacji. Zaufanie jakim dotychczas darzył dłużnika zostaje nadwyrężone, a dodatkowo pojawia się stan niepewności co do tego, czy uda się zrealizować umowę.

Często w takich sytuacjach wierzyciel wolałby całkowicie zrezygnować z kooperacji z dłużnikiem i poszukać innego rzetelnego kontrahenta, który wykona umowę w przewidzianym terminie. Taką możliwość daje wierzycielowi przepis art. 491 § 1 kodeksu cywilnego, a także dalsze przepisy, które dotyczą szczegółowych regulacji związanych z prawem do odstąpienia od umowy.

Artykuł 491 § 1 kc wprowadza zasadę, zgodnie z którą wierzyciel w razie zwłoki dłużnika może od umowy odstąpić. Odstąpienie od umowy powoduje jej wygaśnięcie i to ze skutkiem wstecznym. Oznacza to, że umowa ma być traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wszystko, co strony już świadczyły sobie na podstawie tej umowy, powinno zostać zwrócone w stanie niezmienionym.

Możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki dłużnika jest – co do zasady ? ograniczona koniecznością wcześniejszego przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Mianowicie, po upływie pierwotnego terminu spełnienia świadczenia, wierzyciel powinien wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia i wyznaczyć mu odpowiedni termin pod rygorem odstąpienia od umowy.

Długość terminu powinna być odpowiednia do wykonania umowy. Wyznaczając ten termin należy kierować się tym, że dłużnik powinien mieć realną szansę na wykonanie umowy w tym terminie. Realność szansy wykonania umowy należy oceniać z perspektywy stanu, w którym dłużnik jest gotowy do realizacji świadczenia. Dłużnik nie będzie mógł przed sądem twierdzić, że wyznaczony mu termin nie było odpowiedni, albowiem potrzebował on co najmniej kilku tygodni, ażeby zebrać taką ilość pieniędzy żeby zaspokoić wierzyciela. W takim przypadku odpowiednim terminem będzie czas, jaki potrzebowałby dłużnik, żeby przekazać pieniądze wierzycielowi, a nie dopiero zacząć je zbierać.

Wzór wezwania do spełnienia świadczenia pod rygorem odstąpienia od umowy

W związku z brakiem realizacji w terminie umowy z dnia ? wzywam niezwłocznie do jej wykonania i realizacji świadczenia wynikającego z tej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ??? . Oświadczam, że wyżej wskazany termin należy traktować jako ostateczny, a brak realizacji umowy w tym terminie będzie skutkował odstąpieniem od umowy.

Wezwanie może być wystosowane w każdej formie, ale lepiej jeśli wierzyciel wystosuje je do dłużnika w formie pisemnej przesyłając pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub kurierem. W takim wypadku jeśli pomiędzy stronami dojdzie do procesu sądowego, wierzyciel będzie mógł z łatwością udowodnić, że dopełnił procedury koniecznej dla odstąpienia od umowy.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: