ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Sprzeciw od wyroku zaocznego"

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Jeżeli zaś otrzymałeś wyrok zaoczny, to możesz złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia Tobie wyroku. W sprzeciwie musisz wskazać wszelkie zarzuty (np. przedawnienia, niedopuszczalności drogi sądowej, niewłaściwości sądu) oraz okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie.

Sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie sądowej. Wynosi ona połowę opłaty należnej od pozwu, w oparciu o który wyrok zaoczny został wydany, nie mniej jednak niż 30 zł.

Przy sprzeciwie od wyroku zaocznego uważaj na rygor wykonalności

Pisząc sprzeciw pamiętaj, że wyrok zaoczny posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że mimo iż wyrok nie jest prawomocny powód może wnioskować o zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności oraz wszcząć egzekucję sądową.

Dlatego też, w sprzeciwie powinieneś zawrzeć wniosek o zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego. Sąd uwzględni go, jeżeli wykażesz, że wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli uprawdopodobnisz, że Twoje niestawiennictwo na rozprawie było niezawinione, a przedstawione przez ciebie w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego.

Czytaj więcej: Rygor natychmiastowej wykonalności

Jeżeli sprzeciw złożysz prawidłowo, sąd wyznaczy termin rozprawy i doręczy twój sprzeciw powodowi. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: