ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Wszystko co powinieneś wiedzieć Zanim podpiszesz umowę

wypowiedzenie umowy o pracę

Adwokat Iwo Klisz

Już będąc na studiach prawniczych postanowiłem, że prawo umów będzie moją wiodącą specjalizacją. Całą swoją karierę zawodową kształtowałem tak, żeby jak najwięcej doświadczenia zdobywać właśnie w tym zakresie. Przed założeniem własnej kancelarii miałem możliwość współpracy ze prawdziwymi specjalistami z tego zakresu. W ramach tej współpracy analizowałem umowy różnego typu.

Praktyczne doświadczenia w zakresie analizy umów postanowiłem wzmocnić dodatkowym przygotowaniem teoretycznym rozpoczynając Studia Doktoranckiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Przygotowywana przeze mnie praca doktorska dotyczyła prawa umów, a dokładniej sposobów ograniczania odpowiedzialności odszkodowawczej w umowach.

Zajmuję się umowami wszelkiego rodzaju, od prostych umów sprzedaży czy dostawy, do rozbudowanych umów o roboty budowlane, podwykonawstwo, skomplikowanych umów o świadczenie usług i umów wdrożeniowych.

Jestem Ci potrzebny, kiedy

Potrzebujesz napisać umowę

przygotowuje umowy na zamówienie Klienta w zakresie konkretnego przedsięwzięcia czy inwestycji

Potrzebujesz rady

doradzam w procesie wyboru najbardziej odpowiedniego rodzaju umowy, jej formy, sposobu zabezpieczenia interesu strony umowy, uproszczeniu możliwości egzekwowania praw wynikających z umowy. Jestem w stałym kontakcie z kancelarią notarialną, co w sposób wydatny przyspiesza proces zawierania umów w formie aktu notarialnego

Nie wiesz jak zinterpretować umowę

wyjaśniam treść już zawartych umów, oceniam szanse na pozytywne zakończenie sprawy sądowej, a także proponuję treść aneksów, mających wyeliminować określone wątpliwości lub ryzyka

Nie wiesz czy umowa jest bezpieczna

analizuję treść projektów umów pod kątem zabezpieczenia interesów strony umowy, skuteczności jej oraz jej zgodności z prawem. Proponuję wprowadzenie odpowiednich zmian mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzk wiążących się z zawarciem umowy w proponowanym kształcie

Twój kontrahent naruszył umowę

prowadzę procesy sądowe powstałe na tle interpretacji konkretnych zapisów umownych