Witam Cię na moim blogu!

Bardzo często spotykam się z opinią, że obowiązujące prawo jest niesktueczne, niesprawiedliwe, pełne sprzeczności i luk, z których potrafią korzystać tylko nieliczni.
W kodeksie stworzonym przez Napoleona I Bonaparte – będącym podwaliną nowoczesnych regulacji dotyczących prawa cywilnego – w artykule 1134 postanowiono, że „umowy prawnie zawarte stają się prawem dla tych, którzy je zawarli”.  Nie będzie dużym uproszczeniem stwierdzenie, że powyższa reguła pozostaje nadal aktualna.

System demokratyczny w znakomitej większości przypadków nie daje obywatelom możliwości wpływu na treść obowiązujących przepisów. Zgodnie jednak z wyrażoną w art.353 (1) w kodeksie cywilnym zasadą swobody umów każdy uczestnik obrotu może w stosunkowo szerokim zakresie ustalić treść łączącej go z drugą stroną umowy. W ten sposób każdy z nas może „tworzyć prawo”.

Zadaniem niniejszego bloga jest wspieranie pomocą i radą tych wszystkich, którzy stają przed skomplikowanym zadaniem napisania umowy.

Napewno część informacji umieszczonych na niniejszym blogu jest Ci znana. Dzięki lekturze bloga dowiesz się jednak  w jaki sposób prawidłowo wykorzystać posiadane przez Ciebie wiadomości i jak uniknąć konsekwencji, których być może nie przewidziałeś. Na blogu znajdują się również przykłady gotowych klauzul umownych możliwych do zastosowaniu w przygotowywanym przez Ciebie wzorcu umowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym kim jestem, przejdź do zakładki O mnie.

Jeśli interesuje Cię czym zajmuje się zawodowo, przejdź do zakładki Usługi.

.

Top