odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie

Odpowiedzialność dłużnika z osoby trzecie

Są umowy, w których główny czynnik odgrywa osoba, która jest stroną umowy. Będzie tak w przypadku, gdy przedmiotem umowy ma być np. obraz, który ma zostać namalowany przez znanego artystę.

Wiadomo, że wierzyciela będzie interesować to, żeby autorem obrazu był ten konkretny człowiek, bo to będzie miało bezpośredni wpływ na jego wartość (pieniężną i estetyczną). Może być i tak, że strony w umowie wskażą, że jej realizacja ma być zapewniona przez konkretną osobę (np. sprawę ma prowadzić konkretny prawnik w kancelarii lub jej właściciel).

Często jednak osoba dłużnika, nie ma aż tak dużego znaczenia. W obrocie gospodarczym zdarzają się też sytuację, w których dłużnik nie będzie mógł samodzielnie wykonać zobowiązania np. ze względu na to, że jest osobą prawną (np. spółką) lub też ze względu na to, że realizacja umowy jest zbyt skomplikowana dla jednej osoby (umowa o roboty budowlane dotycząca wzniesienia wieżowca lub galerii handlowej).

W związku z tym powszechne jest powierzanie wykonania umowy innym osobom lub też posługiwanie się innymi osobami przy jej realizacji. Z reguły wierzyciel nie ma wpływu na to, jakie osoby będą wykonywały umowę i będzie musiał zdać się na to, że dłużnik wybierze do tego zadania takie osoby, które zapewnią prawidłową realizację umowy.

Co jeśli okaże się, że umowa została wykonana w sposób nienależyty ze względu na okoliczności zawinione przez osoby, którym dłużnik powierzył wykonanie umowy lub którymi posługiwał się przy wykonaniu umowy?

Odpowiedź jest prosta. W takim wypadku za nienależyte wykonanie umowy odpowiada dłużnik osobiście. Co więcej, dłużnik nie może zwolnić się z odpowiedzialności twierdząc, że powierzył wykonanie zadania odpowiednim osobom (np. profesjonalistom). Dłużnik nie odpowiada bowiem za tzw. winę w wyborze, czyli za to, że źle wytypował osoby do wykonania umowy. Odpowiedzialność dłużnika opiera się w tym przypadku na zasadzie ryzyka. To dłużnik bierze na siebie ryzyko, że wybrane przez niego osoby nie zrealizują umowy lub zrealizują ją nienależycie.

Oczywiście warunkiem odpowiedzialności dłużnika jest to, żeby brak realizacji umowy był skutkiem winy osób, które ją wykonywały. Jednak w toku ewentualnego procesu sądowego, to dłużnik będzie musiał wykazywać, że to nie osoby, którym powierzył lub polecił wykonanie umowy zawiniły.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Kontraktów Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top