ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odpowiedzialność dłużnika z osoby trzecie"

odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie

Są umowy, w których główny czynnik odgrywa osoba, która jest stroną umowy. Będzie tak w przypadku, gdy przedmiotem umowy ma być np. obraz, który ma zostać namalowany przez znanego artystę.

Wiadomo, że wierzyciela będzie interesować to, żeby autorem obrazu był ten konkretny człowiek, bo to będzie miało bezpośredni wpływ na jego wartość (pieniężną i estetyczną). Może być i tak, że strony w umowie wskażą, że jej realizacja ma być zapewniona przez konkretną osobę (np. sprawę ma prowadzić konkretny prawnik w kancelarii lub jej właściciel).

Często jednak osoba dłużnika, nie ma aż tak dużego znaczenia. W obrocie gospodarczym zdarzają się też sytuację, w których dłużnik nie będzie mógł samodzielnie wykonać zobowiązania np. ze względu na to, że jest osobą prawną (np. spółką) lub też ze względu na to, że realizacja umowy jest zbyt skomplikowana dla jednej osoby (umowa o roboty budowlane dotycząca wzniesienia wieżowca lub galerii handlowej).

W związku z tym powszechne jest powierzanie wykonania umowy innym osobom lub też posługiwanie się innymi osobami przy jej realizacji. Z reguły wierzyciel nie ma wpływu na to, jakie osoby będą wykonywały umowę i będzie musiał zdać się na to, że dłużnik wybierze do tego zadania takie osoby, które zapewnią prawidłową realizację umowy.

Co jeśli okaże się, że umowa została wykonana w sposób nienależyty ze względu na okoliczności zawinione przez osoby, którym dłużnik powierzył wykonanie umowy lub którymi posługiwał się przy wykonaniu umowy?

Odpowiedź jest prosta. W takim wypadku za nienależyte wykonanie umowy odpowiada dłużnik osobiście. Co więcej, dłużnik nie może zwolnić się z odpowiedzialności twierdząc, że powierzył wykonanie zadania odpowiednim osobom (np. profesjonalistom). Dłużnik nie odpowiada bowiem za tzw. winę w wyborze, czyli za to, że źle wytypował osoby do wykonania umowy. Odpowiedzialność dłużnika opiera się w tym przypadku na zasadzie ryzyka. To dłużnik bierze na siebie ryzyko, że wybrane przez niego osoby nie zrealizują umowy lub zrealizują ją nienależycie.

Oczywiście warunkiem odpowiedzialności dłużnika jest to, żeby brak realizacji umowy był skutkiem winy osób, które ją wykonywały. Jednak w toku ewentualnego procesu sądowego, to dłużnik będzie musiał wykazywać, że to nie osoby, którym powierzył lub polecił wykonanie umowy zawiniły

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: