ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odstąpienie od umowy a kara umowna"

Odstąpienie od umowy a kara umowna

Ostatnio wspominałem o tym, że czasem próba skorzystania przez jedną ze stron z uprawnienia do odstąpienia od umowy może uniemożliwić dochodzenie zapłaty wynikającej z umowy kary umownej.

W jednej z nowszych uchwał Sąd Najwyższy uznał, że w wypadku odstąpienia od umowy strona, możliwe jest dochodzenie kary umownej zastrzeżonej jedynie na wypadek odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy pozbawi jednak stronę możliwości dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania. Więcej na ten temat w pierwszej części tego wpisu zatytułowanej Kara umowna a odstąpienie od umowy.

Warto zauważyć, że zasady o których wspomina Sąd Najwyższy dotyczą tylko tych umów, w których nie ma żadnych postanowień dotyczących skutków odstąpienia od umowy. Przypomnę, że co do zasady konsekwencją odstąpienia od umowy jest to, że umowa przestaje istnieć i to ze skutkiem wstecznym. Tzn. traktuje się ją tak, jakby jej nigdy nie było. Stąd ciężko znaleźć podstawę do dochodzenia kary umownej, skoro została ona zastrzeżona w umowie, której nigdy ? z prawnego punktu widzenia ? nie było.

Nie ma jednak przeszkód, aby strony w umowie same przewidziały jakie konsekwencje będzie miało odstąpienie od umowy. Można ustalić, że będzie ono miało skutki dopiero na przyszłość. Według mnie można także wyraźnie wskazać w treści umowy, że pomimo odstąpienia od niej, w mocy pozostają postanowienia zobowiązujące do zapłaty kar umownych naliczonych przed odstąpieniem.

Innym rozwiązaniem jest powiązanie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z wysokością kar naliczonych przed jeszcze odstąpieniem.

Przykład:

W wypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, zamawiający ma możliwość dochodzenia kary umownej w wysokości 3500 PLN powiększonej o wysokość kar umownych naliczonych z tytułu naruszenia innych postanowień umowy (najlepiej wskazać na konkretne postanowienie umowne, które było podstawą do naliczania kar).

W wracając do przykładu z mojego poprzedniego wpisu, przy takiej redakcji umowy zamawiający mógłby zamiast kary umownej w wysokości 3500 PLN dochodzić aż 11500 PLN.

Tak, czy inaczej warto jeszcze przed podpisaniem umowy przeanalizować jej treść właśnie pod tym kątem. Analiza umowy będzie także przydatna przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: