ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Odstąpienie od umowy ze względu na zwłokę dłużnika – część 2"

Odstąpienie od umowy ze względu na zwłokę dłużnika

W poprzednim wpisie wyjaśniłem jak wygląda procedura skorzystania przez wierzyciela z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w wypadku zwłoki dłużnika. Warto jednak wyjaśnić, że nie w każdym wypadku wyznaczanie dłużnikowi dodatkowego terminu na wykonanie umowy będzie wymagane.

Wezwanie do wykonania umowy nie będzie konieczne w sytuacji, gdy uprawnienie do odstąpienia od umowy zostało zastrzeżone na wypadek nie wykonania jej w ściśle określonym terminie.

Takie zastrzeżenie musi się znaleźć w umowie stron. Im bardziej precyzyjne będzie takie postanowienie, tym mniej wątpliwości będzie miał sąd w przypadku, gdyby przyszło mu rozstrzygać, czy wierzyciel skutecznie odstąpił od umowy.

Przykład postanowienia umownego:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia ?? . Naruszenie powyższego terminu będzie skutkować możliwością natychmiastowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

Możliwość odstąpienia od umowy z powodu zwłoki dłużnika bez uprzedniego wzywania go do wykonania umowy będzie możliwa także wówczas, gdy realizacja umowy po terminie nie będzie miała dla wierzyciela żadnego znaczenia.

To czy realizacja umowy po terminie utraci dla wierzyciela znaczenie winno być oceniane z uwzględnieniem właściwości danej umowy oraz jej celu.

Na przykład:

Wierzyciel będzie mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu w przypadku, gdy zwłoki w wykonaniu świadczenia dopuszcza się dłużnik, który zobowiązał się do odbioru od wierzyciela świeżych owoców morza i przewiezienia ich do kontrahenta wierzyciela. Oczywiste jest, że kilku dniowa zwłoka spowoduje, że towar straci swoje właściwości i wierzyciel może utracić chęć realizacji umowy.

Innym przypadkiem możliwości skorzystania z natychmiastowego odstąpienia od umowy jest sytuacja, gdy krawiec spóźni się z dostarczeniem sukni dla panny młodej w dniu ślubu. Wiadomo, że po weselu będzie ona zbędna.

Warto wspomnieć o tym, że dłużnik powinien znać cel lub właściwości umowy, które mogą skutkować możliwością natychmiastowego odstąpienia od umowy. Jeśli dłużnik nie będzie ich znał, wierzyciel nie będzie mógł skutecznie odstąpić od umowy.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: