ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty"

ostateczne przedsądowe

Bardzo często, a w zasadzie można powiedzieć, że prawie zawsze kiedy składam powództwo o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dołączam do niego wysłany uprzednio do pozwanego egzemplarz ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Dlaczego warto przed wytoczeniem procesu doręczyć dłużnikowi takie wezwanie ? Powodów jest co najmniej kilka.

Pierwszym i najbardziej prozaicznym jest to, że być może dłużnik jednak zapłaci. Warto zauważyć, że dłużnik odmawiając zapłaty wynagrodzenia (lub innego świadczenia np. odszkodowania czy kary umownej) wynikającego z umowy naraża się w większości przypadków – poza możliwością wszczęcia postępowania sądowego – jedynie na obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

Wysokość odsetek ustawowych w chwili sporządzania niniejszego wpisu to 13 % w skali roku. Można powiedzieć, że oprocentowanie w porównaniu do krótkoterminowych kredytów bankowych nawet korzystne. Nie ma przecież opłaty przygotowawczej, rozpatrywania zdolności kredytowej, obowiązkowego ubezpieczenia od utraty pracy itd. Wystarczy nie zapłacić. Wymagalność takiego „kredytu”  wyznaczana jest w terminie oznaczonym w ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

Druga kwestia wiąże się z prowadzeniem przez wielu przedsiębiorców tzw. biznesu po Polsku, czyli dłużnik nie ma pieniędzy, żeby zapłacić swojemu wierzycielowi, bo jego dłużnik też opóźnia się z zapłatą, bo ten z kolei czeka na zwrot podatku, który został z jakiś względów wstrzymany. Przedsiębiorca prowadzący biznes po Polsku ma z reguły kilku wierzycieli, którzy z lepszym lub gorszym skutkiem są przekonywani, że dłużnik naprawdę nie ma pieniędzy, ale już za niedługo będzie miał. Dłużnik, nigdy nie wie, który z wierzycieli pierwszy straci cierpliwość, więc nawet jak ma część pieniędzy to i tak nie płaci. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty może rozwiać jego wątpliwości.

Innym powodem stosowania wezwań do zapłaty są przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli bowiem okaże się, że pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa, a przy pierwszej czynności procesowej uznał powództwo, to sąd może zasądzić koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego pomimo tego, że to powód wygrał sprawę. W orzecznictwie wskazuje się, że pozwany nie daje powodu do wytoczenia powództwa, jeżeli jego stosunek wobec roszczenia powoda, oceniony zgodnie z doświadczeniem życiowym, usprawiedliwia wniosek, że powód uzyskałby zaspokojenie swojego roszczenia bez wytoczenia powództwa. Pozwany może np. twierdzić i wykazywać, że zwrócił się do wierzyciela z wnioskiem o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty i nie spełniał świadczenia, bo czekał na odpowiedź powoda, który tymczasem pozwał go do sądu. Naciągane, ale możliwe. Dlatego, żeby zabezpieczyć się na takie okoliczności, z ostrożności zawsze przed wytoczeniem powództwa wysyłam ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.

Specjalnie dla czytelników bloga przygotowałem wzór jak powinno wyglądać przedsądowe wezwania do zapłaty. Możesz go pobrać zupełnie za darmo.

Jeśli zależy Ci na tym, żeby na dłużniku zrobić wrażenie, możesz zlecić mi przygotowanie i wysłanie takiego wezwania w Twoim imieniu. Wezwanie do zapłaty sporządzone przez kancelarię adwokacką będzie jasnym sygnałem dla dłużnika, że jesteś w kontakcie z podmiotem, który pomoże Ci sądownie dochodzić Twoich pieniędzy i że dalsze przeciąganie terminu płatności nie wchodzi w grę.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: