ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Potrącenie umowne a potrącenie ustawowe"

Potrącenie – a mówiąc językiem mniej prawniczym – kompensata wzajemnych wierzytelności to mechanizm pozwalający w prosty sposób umarzać wzajemne wierzytelności.

W sytuacji, kiedy jeden podmiot (np. Spółka A) jest zobowiązana do zapłaty innemu podmiotowi (np. Spółce B) określonej kwoty z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane, natychmiast Spółka B musi zwrócić Spółce A pożyczone od niej pieniądze, mówi się, że obie spółki są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

W takiej sytuacji obie spółki mogą sobie wzajemnie spłacić swoje wierzytelności. Szybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości wzajemnej kompensaty (potrącenia), które doprowadzi do umorzenia wzajemnych wierzytelności.

Potrącenia możemy dokonać na dwa sposoby: bądź w ramach umowy z drugą stroną lub też za pomocą jednostronnego oświadczenia, na które druga strona nie musi wyrażać zgody.

Potrącenie umowne, tzn. takie które dokonywane jest za zgodą obu stron umowy, nie jest obwarowane żadnymi ograniczeniami. W taki sposób można dokonać potrącenia zarówno wierzytelności pieniężnych jak i dotyczących rzeczy oznaczonych co do gatunku. Nie ma żadnych przeciw wskazań, żeby strony dokonały w ramach potrącenia umownego kompensaty wierzytelności pieniężnej z wierzytelnością innego rodzaju (polegającej na wykonaniu usługi czy przeniesieniu własności rzeczy).

Inna sytuacja dotyczy jednostronnego potrącenia, zwanego także potrąceniem ustawowym. Najistotniejszą różnicą jest to, że do tego rodzaju potrącenia (kompensaty) dochodzi w takim przypadku z woli tylko jednej ze stron. Druga strona nie musi wyrażać na takie potrącenie zgody, co więcej do kompensaty może dojść także wbrew woli drugiej strony.

Możliwość wywołania jednostronną decyzją jednej ze stron tak daleko idących skutków jest uzależniona od spełnienia określonych w przepisach ustawy warunków. Pierwszym z warunków potrącenia ustawowego jest to, aby obie strony było jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami.

Drugi warunek to obie wierzytelności muszą być tego samego rodzaju. Tzn. albo obie muszą być wierzytelnościami pieniężnymi, bądź też mogą dotyczyć rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Obie wierzytelności muszą być zaskarżalne (musi zatem istnieć możliwość dochodzenia ich przed sądem lub innym właściwym organem). Wierzytelności tego podmiotu, który przedstawia swoją wierzytelność do potrącenia powinna być wymagalna, czyli nadszedł już termin, w którym wierzytelności powinna zostać zrealizowana (spłacona).

Potrącenie ustawowe następuje w drodze złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: