ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Pozew na formularzu"

Pozew na formularzu

Kiedy należy wnieść pozew na formularzu?

Zastanawiasz się, czy w Twojej sprawie należy wnieść pozew na formularzu? A może otrzymałeś taki pozew będąc pozwanym? Nie wiesz czym różni się postępowanie ?formularzowe? od zwykłego? Z mojego wpisu dowiesz się:

  • Kiedy istnieje obowiązek składania pism procesowych na formularzach?
  • Jakie ograniczenia występują w postępowaniu uproszczonym?
  • Jaka jest wysokość opłat sądowych w tym postępowaniu?

Postępowanie uproszczone ? pozew na formularzu

Postępowanie uproszczone z założenia prowadzić ma do szybszego rozpoznawania prostych spraw. Dlatego też charakteryzuje się ono istotnymi odmiennościami względem klasycznego procesu. Najpierw jednak sprawdźmy kiedy znajduje ono zastosowanie. Tryb ten dotyczy spraw rozpoznawanych w I instancji przez sądy rejonowe dotyczących:

  • roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  • zapłaty czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, o ile wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł.

Jeżeli zamierzasz wystąpić do sądu z jednym ze ww. roszczeń, to obowiązkowo powinieneś sporządzić pozew na urzędowym formularzu. Obowiązek stosowania formularzy dotyczy także: odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz pism zawierających wnioski dowodowe. Formularze dostępne są w sądach rejonowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czego nie mogę w postępowaniu uproszczonym?

Postępowanie uproszczone ma wiele ograniczeń. Przede wszystkim zasadą jest, że jednym pozwem możesz dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju (np. kolejno zawieranych z kontrahentem umów najmu). Co ciekawe, jeżeli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub znacząco utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny. Dzięki temu w sprawie może nie być konieczne powoływanie biegłego.

W omawianym trybie nie jest możliwe przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Dlatego też, jeżeli uważasz, że w twojej sprawie jest on niezbędny, złóż pozew w postępowaniu zwykłym (bez korzystania z formularzy). W uzasadnieniu wyjaśnij zaś tego przyczynę. Również sąd, gdy uzna że  sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego, pominie przepisy o postępowaniu uproszczonym.

Dalsze różnice dotyczą możliwości złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku bezpośrednio do protokołu rozprawy, na której został on ogłoszony. Strony mogą także zrzec się prawa do apelacji. Wtedy wyrok staje się od razu prawomocny. Co ważne, w sprawach rozpoznawanych w tym trybie skarga kasacyjna jest wyłączona.

W przypadku wniesienia apelacji, może być ona oparta tylko na określonych zarzutach. Sąd II instancji może zaś ją rozpatrzyć na posiedzeniu niejawnym. Sąd ten nie przeprowadza także odrębnego postępowania dowodowego, poza dowodami z dokumentów.

Liczne uproszczenia omawianego trybu, względem procedury zwykłej, znalazły odzwierciedlenie także w wysokości opłaty sądowej od pozwu. W sprawach tych opłata sądowa jest bowiem stała, która w zależności od wysokości wartości przedmiotu sporu wynosi od 30 zł do 300 zł. Postępowanie to jest zatem znacznie tańsze od klasycznego.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: