wezwanie do zapłaty wzór

Wezwanie do zapłaty – wzór

Wrocław, dnia …………………………….

 

ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialności

ul. Parkowa 1/3b

52 – 231 Wrocław

 

Ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty

Niniejszym wzywam do zapłaty kwoty 15 000, 00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi od dnia wymagalności tj ………., które na dzień sporządzenia niniejszego wezwania wynoszą 636, 23 PLN (słownie sześćset trzydzieści sześć złotych 23/100)

Powyższa kwota stanowi należne mi wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy z dnia …, której wykonanie zostało potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Spółki.

Wskazaną kwotę należy wpłacić na n/w rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Nr rach. 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Uprzedzam, że brak płatności w powyżej wskazanym terminie spowoduje podjęcie przeze mnie środków zmierzających do przymusowego dochodzenia tej wierzytelności na drodze postępowania sądowego, co spowoduje dodatkowe obciążenie dłużnika kosztami sądowymi w wysokości 5 % powyżej wskazanej kwoty, kosztami postępowania komorniczego w wysokości co najmniej od 8 do 15 % powyżej wskazanej kwoty oraz kosztami zastępstwa adwokackiego w tych postępowaniach.

Informuję także, że w przypadku braku płatności podejmę kroki zmierzające do umieszczenia spółki w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN) prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

z poważaniem Twój podpis


Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Kontraktów Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top