wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny

Czym jest wyrok zaoczny?

Otrzymałeś wyrok zaoczny z sądu i nie wiesz jak należy postąpić? A może sąd doręczył tobie odpis pozwu ale twoim zdaniem jest on bezzasadny i nie chcesz na niego odpowiadać? Na pierwszą rozprawę nie dotarł dowód doręczenia pozwu pozwanemu i zastanawiasz się, czy sąd wyda wyrok zaoczny? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

  • kiedy sąd wydaje wyrok zaoczny,
  • czy mimo braku udziału w sprawie pozwanego sąd może oddalić powództwo,
  • jak postępować po otrzymaniu wyroku zaocznego,
  • czy wyrok zaoczny uprawnia od razu do egzekucji.

Wydanie wyroku zaocznego skracać ma postępowanie w tych sprawach, gdzie pozwany nie stawił się na rozprawę (mimo prawidłowego wezwania), bądź nie bierze czynnego udziału w rozprawie. W tym drugim przypadku chodzi o odmowę wdania się w spór co do istoty sprawy przez pozwanego. Będzie to zatem np. odmowa złożenia wyjaśnień, odmowa odpowiedzi na pytania sądu, nie przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, itp.

Jeżeli wszakże będąc pozwanym nie posiadasz profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), to sąd powinien uprzednio pouczyć ciebie o skutkach takiego postępowania. Pozwany ma bowiem obowiązek wypowiedzenia się co do twierdzeń powoda oraz zajęcia swojego stanowiska w sprawie.

W przypadku, gdy będąc pozwanym nie stawiłeś się albo nie bierzesz udziału w rozprawie, sąd uznaje za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą. Nie stanie się tak, tylko gdy w ocenie sądu okoliczności faktyczne podane przez powoda budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości albo służyć mają uzyskaniu skutków niezgodnych z prawem.

Sąd nie wyda wyroku zaocznego, także gdy będąc pozwanym zażądałeś przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składałeś już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie – przykładowo, złożyłeś odpowiedź na pozew.

Przypadek szczególny zachodzi, gdy co prawda nie stawisz się na rozprawę oraz nie wnosiłeś odpowiedzi na pozew albo innych wniosków i wyjaśnień ale sąd nie dysponuje dowodem doręczenia tobie wezwania na rozprawę. W takim wypadku sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia.

Kiedy sąd nie wyda wyroku zaocznego

Nawet uznanie za prawdziwy stanu faktycznego wskazanego przez powoda nie oznacza, że sąd każdorazowo wyda wyrok dla niego korzystny. Wynika to z faktu, że domniemanie prawdziwości dotyczy tylko okoliczności faktycznych. Sąd zatem ocenia, czy na podstawie faktów przytoczonych w pozwie powodowi przysługuje roszczenie w nim wskazane. Sąd może zatem uznać, że okoliczności podane w pozwie nie potwierdzają zasadności roszczenia. Przykładowo, jeśli dochodzisz zapłaty za sprzedany towar ale nie przedstawiłeś dowodów, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży i że została ona wykonana, to sąd może oddalić powództwo wyrokiem zaocznym.

Jak bronić się przed wyrokiem zaocznym?

Pozwany może bronić się przed wyrokiem zaocznym składając sprzeciw, ale o tym opowiem Ci w innym miejscu na blogu.

Czytaj więcej: Sprzeciw od wyroku zaocznego

Pozdrawiamy
Zespół Prawa Kontraktów Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla nas bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top