ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Wyrok zaoczny"

wyrok zaoczny

Czym jest wyrok zaoczny?

Otrzymałeś wyrok zaoczny z sądu i nie wiesz jak należy postąpić? A może sąd doręczył tobie odpis pozwu ale twoim zdaniem jest on bezzasadny i nie chcesz na niego odpowiadać? Na pierwszą rozprawę nie dotarł dowód doręczenia pozwu pozwanemu i zastanawiasz się, czy sąd wyda wyrok zaoczny? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

  • kiedy sąd wydaje wyrok zaoczny,
  • czy mimo braku udziału w sprawie pozwanego sąd może oddalić powództwo,
  • jak postępować po otrzymaniu wyroku zaocznego,
  • czy wyrok zaoczny uprawnia od razu do egzekucji.

Wydanie wyroku zaocznego skracać ma postępowanie w tych sprawach, gdzie pozwany nie stawił się na rozprawę (mimo prawidłowego wezwania), bądź nie bierze czynnego udziału w rozprawie. W tym drugim przypadku chodzi o odmowę wdania się w spór co do istoty sprawy przez pozwanego. Będzie to zatem np. odmowa złożenia wyjaśnień, odmowa odpowiedzi na pytania sądu, nie przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, itp.

Jeżeli wszakże będąc pozwanym nie posiadasz profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), to sąd powinien uprzednio pouczyć ciebie o skutkach takiego postępowania. Pozwany ma bowiem obowiązek wypowiedzenia się co do twierdzeń powoda oraz zajęcia swojego stanowiska w sprawie.

W przypadku, gdy będąc pozwanym nie stawiłeś się albo nie bierzesz udziału w rozprawie, sąd uznaje za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą. Nie stanie się tak, tylko gdy w ocenie sądu okoliczności faktyczne podane przez powoda budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości albo służyć mają uzyskaniu skutków niezgodnych z prawem.

Sąd nie wyda wyroku zaocznego, także gdy będąc pozwanym zażądałeś przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składałeś już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie ? przykładowo, złożyłeś odpowiedź na pozew.

Przypadek szczególny zachodzi, gdy co prawda nie stawisz się na rozprawę oraz nie wnosiłeś odpowiedzi na pozew albo innych wniosków i wyjaśnień ale sąd nie dysponuje dowodem doręczenia tobie wezwania na rozprawę. W takim wypadku sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia.

Kiedy sąd nie wyda wyroku zaocznego

Nawet uznanie za prawdziwy stanu faktycznego wskazanego przez powoda nie oznacza, że sąd każdorazowo wyda wyrok dla niego korzystny. Wynika to z faktu, że domniemanie prawdziwości dotyczy tylko okoliczności faktycznych. Sąd zatem ocenia, czy na podstawie faktów przytoczonych w pozwie powodowi przysługuje roszczenie w nim wskazane. Sąd może zatem uznać, że okoliczności podane w pozwie nie potwierdzają zasadności roszczenia. Przykładowo, jeśli dochodzisz zapłaty za sprzedany towar ale nie przedstawiłeś dowodów, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży i że została ona wykonana, to sąd może oddalić powództwo wyrokiem zaocznym.

Jak bronić się przed wyrokiem zaocznym?

Pozwany może bronić się przed wyrokiem zaocznym składając sprzeciw, ale o tym opowiem Ci w innym miejscu na blogu.

Czytaj więcej: Sprzeciw od wyroku zaocznego

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: