ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Zawezwanie do próby ugodowej"

zawezwanie do próby ugodowej

Jak konstruować zawezwanie do próby ugodowej?

Chcesz przerwać bieg terminu przedawnienia ale nie jesteś gotowy na proces? Obawiasz się, czy twoje zawezwanie do próby ugodowej skutecznie przerwało przedawnienie twojego roszczenia? Masz wątpliwości, jak prawidłowo skonstruować i opłacić zawezwanie? W artykule przekażę tobie informację o tym:

  • jaka jest rola postępowania pojednawczego,
  • jak prawidłowo opisać wierzytelność w zawezwaniu do próby ugodowej,
  • w jaki sposób zawezwanie wpływa na bieg terminu przedawnienia,
  • jak prawidłowo wnieść i opłacić zawezwanie do próby ugodowej,
  • czy bieg terminu przedawnienia przerywa tylko pierwsze zawezwanie?

Na wstępie muszę jednak ciebie uczulić na jedną kwestię. Mianowicie, z uwagi na fakt że przepisy normujące postępowanie pojednawcze są niezwykle lakoniczne, większość opisanych poniżej zasad wypracowane zostało w orzecznictwie. Te jednak potrafi być zmienne. Dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Warto też skorzystać z porady profesjonalisty, stawka jest bowiem bardzo wysoka ? przedawnienie twojej wierzytelności.

Istota zawezwania do próby ugodowej

Postępowanie pojednawcze opisują zaledwie trzy artykuły kodeksu postępowania cywilnego. Z założenia służyć ono ma umożliwieniu zawarcia przez strony ugody sądowej, bez konieczności występowania z powództwem w postępowaniu cywilnym.

W praktyce jednakże postępowanie to jest wykorzystywane głównie do przerywania biegu terminu przedawnienia roszczeń cywilnych. Po zakończeniu postępowania okres przedawnienia zaczyna bowiem swój bieg od początku.

Konstrukcja zawezwania do próby ugodowej

Przepisy ograniczają się jedynie do stwierdzenia, że w wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę. Przyjmuje się, iż zwrot ten nakazuje w taki sposób oznaczyć w zawezwaniu objęte nim roszczenie, aby druga strona nie miała wątpliwości czego dotyczy postępowanie pojednawcze.

Aby mieć pewność, że zawezwanie wywoła pożądany skutek, należy w nim precyzyjnie wskazać kwoty oraz terminy naliczania odsetek. Niedokładności w tym zakresie, a zwłaszcza rozbieżność z oznaczeniem wierzytelności w późniejszym pozwie mogą skutkować uznaniem przez sąd, że twoje zawezwanie dotyczyło innej wierzytelności niż objęta pozwem. To zaś prowadzić może do przedawnienia pierwszej z nich.

W postępowaniu pojednawczym nie przeprowadza się dowodów, a roszczenie powinno być jedynie uprawdopodobnione. Z uwagi wszakże na konieczność dokładnego opisania roszczenia, warto załączyć do zawezwania najważniejsze dokumenty potwierdzające jego istnienie oraz wysokość. Będzie to pomocne przy ewentualnym, późniejszym kwestionowaniu przez pozwanego faktu przerwania przedawnienia.

Postępowanie pojednawcze a przedawnienie

Zawezwanie do próby ugodowej należy wnieść najpóźniej przed przedawnieniem się danego roszczenia. Termin będzie zachowany, jeżeli zostanie ono nadane za pośrednictwem operatora wyznaczonego (w Polsce jest nim Poczta Polska SA).

Bieg terminu przedawnienia, zgodnie z najnowszym orzecznictwem, zaczyna się na nowo z chwilą zakończenia postępowania pojednawczego ? czyli najczęściej zakończeniem posiedzenia sądu wyznaczonego w celu zawarcia ugody.

Nadal budzi spory w orzecznictwie, czy skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia powoduje tylko pierwsze w danej sprawie zawezwanie do próby ugodowej. Stwierdzić należy, że w niektórych przypadkach skutek taki wywołają także kolejne zawezwania. Zależne to jest jednakże od okoliczności danej sprawy, w szczególności zaś wykazania, że faktycznym celem zawezwania była próba zawarcia ugody, a nie jedynie przerwanie przedawnienia.

Jeżeli zatem po zakończeniu pierwszego postępowania pojednawczego, doszło do istotnych zmian okoliczności, czy to faktycznych, czy prawnych ? zasadnym może być wystąpienie z kolejnym wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, zamiast pozwu.

Jak wnieść i opłacić zawezwanie do próby ugodowej?

Sądem właściwym do prowadzenia postępowania pojednawczego jest zawsze sąd rejonowy właściwości ogólnej uczestnika postępowania pojednawczego, czyli osoby wzywanej przez nas do próby ugodowej.

Opłata sądowa od wniosku jest zróżnicowana i zależy od wartości przedmiotu sprawy (zazwyczaj jeden procent jego wartości).

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: